Nullamlacus dui ipsum

Nullamlacus dui ipsum conseque loborttis non euisque morbi penas dapibulum orna. Urnaultrices quis curabitur phasellentesque congue magnis vestibulum quismodo nulla et feugiat. Adipisciniapellentum leo ut consequam ris felit elit id nibh sociis malesuada.

Continue Reading »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Pupils Login Here • CAMBRIDGE SINAVLARI

  Ertelenen Cambridge Sınavları 12 Haziran 2021 tarihinde yapılacaktır.

  Detaylar »

   

 • 2020 FIT sınavları COVID-19 sebebi ile iptal edilmiştir. Sözlü ve yazılı kesin tarihleri daha sonra bildirilecektir.

   

 • AP Capstone Diploma Programında Üniversite ve Kariyer Başarısı için önemli olan üniversite seviyesinde araştırma, iş birliği ve sunum becerileri üzerinde durulmaktadır

  Detaylar »

 • 2020 DELF sınavları COVID-19 sebebi ile iptal edilmiştir. Sözlü ve yazılı kesin tarihleri daha sonra bildirilecektir.

   


GELECEK NE GETİRECEK?

Teknolojinin gelişmesi, gelecekte, çalışanlarda aranacak becerileri de değiştirmektedir. Sanal ve fiziksel sistemlerin bir arada, akıllı makine ve yapay zekanın ise üretimde kullanılacağından söz edilen “Endüstri 4.0” sürecinde kişilerden beklenen yeterlilik ve beceriler de hızla farklılaşmaktadır.

Gelecek yüzyılda, gerek güncel hayatta gerekse iş hayatında kişilerin başarılı ve mutlu olabilmesi için sahip olmaları gereken beceri ve yeterliliklerin günümüzde beklenenlerden çok farklı olacağı, pek çok araştırmada ortaya konulmuştur. Gelişmiş ekonomilerde, imalattan, enformasyon ve bilgi hizmetlerine doğru kayda değer bir değişim olmuştur. Pek çok iş lideri, politikacı ve eğitimci, gelecek yüzyılda başarılı olabilmek için öğrencilerin 21.yüzyıl becerilerine sahip olması gerektiği konusunda birleşiyorlar.

Gençleri, bilgi toplumunun zorluklarına karşı hazırlarken aynı zamanda bilginin ve gelişen teknolojinin nimetlerinden faydalanmalarını sağlamak; eğitim ve öğretim sistemlerinin, müfredat programlarının ve öğretme ve öğrenme metotlarının yeniden yapılandırılmasını ya da güncellenmesini gerektirmektedir. Ayrıca kültürel çeşitliliğin arttığı toplumda yer edinebilmek için gerekli bazı beceriler de ön plana çıkmaktadır. Daha çok iletişim, paylaşım, karmaşık problemlerin çözümünde bilginin kullanımı, yeni talep ve değişen koşullara cevap verebilmek için değişim ve uyum sağlama, yeni bilgiler üretme, insan kapasitesini ve üretkenliğini arttırmak için teknolojinin gücünü kullanma başarı olarak kabul görmektedir.

İş dünyası, yaratıcı bilgi ve yeteneğin buluştuğu insan kaynaklarını aramakta ve onlara yatırım yapmaktadır. Bu akım, kişileri, bilgi ve yeteneklerini arttırmalarının yanı sıra bilişim teknolojileri ve yabancı dil gibi sosyokültürel donanımlara sahip olmaya zorlamaktadır. Bilginin tanımı, bildirime dayalı bilgiden, yöntemsel bilgiye evrilmiştir. Başka bir deyişle çok bilgiye sahip olandan ziyade nasıl, ne zaman ve nerede gereken bilgiyi kullanacağını bilen kişiler daha yüksek performans gösterecektir. Bu da öğrencilere farklı bakış açıları katarak, farklı yöntemler izleyerek- bilgi yüklemesi yaparak değil- her yerde ulaşabilecekleri bilgileri; doğru, yerinde, süzgeçten geçirerek kullanmalarını öğreterek gerçekleşecektir. Bu amaçla, geleceğin çalışanları olan öğrencilere bu becerileri kazandırmak için neler yapılabileceği üzerine eğitim öğretim alanında konferanslar düzenlenmekte, çalışmalar yapılmakta, müfredatlar yeniden şekillendirilmektedir.

21. yüzyılda öğrenme üzerine yapılan tartışmalar; bilgi mi yoksa beceri mi seviyesinden çıkmış, hem bilgi - beceri, hem de yetenek ve uzmanlık üzerine odaklanmıştır. Yapılan araştırmalar en iyi öğrenmenin doğal ortamda ve içten gelen istek ve motivasyonla gerçekleştiğini göstermektedir. Uyguladığımız uluslararası programlar; öğrencilerimize, ilgi duydukları alanda, kendi istek ve amaçları doğrultusunda, sorgulayarak öğrenme imkanı vermektedir. AP ve BTEC dersleri ile öğrencilerimize, gelecek için öncelikli olan beceriler kazandırılmakta; sadece bilgi edinen değil, kendisine verilenin ötesine geçen, sorgulayan, yeni bilgiler üretmeye çalışan bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

 

Esra Öztermiyeci

Uluslararası Programlar Koordinatörü

esra.oztermiyeci@tedistanbul.k12.tr
Dahili No:
810

 

TED İstanbul Koleji-2017