Nullamlacus dui ipsum

Nullamlacus dui ipsum conseque loborttis non euisque morbi penas dapibulum orna. Urnaultrices quis curabitur phasellentesque congue magnis vestibulum quismodo nulla et feugiat. Adipisciniapellentum leo ut consequam ris felit elit id nibh sociis malesuada.

Continue Reading »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Pupils Login Here

Pupils Login Form

 TED İSTANBUL KOLEJİ
AP Capstone Diploma Programı


Diploma Programında Üniversite ve Kariyer Başarısı için önemli olan üniversite seviyesinde araştırma, iş birliği ve sunum becerileri üzerinde durulmaktadır.  

TED İstanbul Koleji öğrencilerin araştırma, iş birliği ve iletişim gibi üniversitede başarılı olmak için son derece önemli olan becerileri geliştirmelerini sağlayan yenilikçi bir program olan AP Capstone™ Diploma programını uygulayan dünya çapındaki yaklaşık 1,800 okuldan biridir. Program sırasıyla alınan iki dersten oluşmaktadır: “AP® Seminar” ve “AP Research.”

“AP Seminar” ve “AP Research” derslerinden ve seçtikleri diğer dört AP dersinin sınavından 3 veya üzerinde puan alan öğrenciler AP Capstone Diploması™ almaya hak kazanırlar. Bu diploma öğrencilerin üstün akademik başarı ve üniversite düzeyinde akademik becerilere ve araştırma becerilerine sahip oldukları anlamına gelmektedir. Bunun yanında sadece “AP Seminar” ve “AP Research” derslerinden (diğer dört AP sınavı olmadan)
3 veya üzerinde bir puan alan öğrenciler “AP Seminar” and “Research” Sertifikası™ almaya hak kazanırlar.

TED İstanbul Kolejinde 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren “AP Capstone Diploma Programı” başlamıştır.
10. sınıfta alınan “AP Seminar “dersinde öğrenciler karmaşık konuları seçmekte ve bunları farklı bakış açılarından değerlendirmekte; kaynakların güvenilirliğini ve tarafsızlığını belirlemekte ve bir öneriyi desteklemek için argümanlar geliştirmektedirler. “AP Seminar” proje tabanlı bir derstir. Resmi “AP Seminar” değerlendirmeleri araştırma raporlarını, yazılı argümanları ve akademik yıl boyunca tamamlanan sunumları kapsamaktadır.  
“AP Research” dersinde ise, öğrenciler kişisel olarak ilgilendikleri bir konu hakkında yıl boyunca sürecek bir araştırma tasarlar, yürütür, sunar ve savunurlar. Araştırma metodolojisini nasıl anlayacaklarını öğrenerek, etik araştırma uygulamaları yaparak ve akademik araştırmaya katkıda bulunmak için bilgi toplayıp, analiz edip sentezleyerek “AP Seminar” dersinde geliştirdikleri becerileri daha da arttırırlar. “AP Seminar” gibi “AP Research “de proje tabanlı bir derstir. Her öğrencinin resmi “AP Research” puanı hazırladığı akademik çalışmaya, sunumuna ve sözlü savunmasına dayalıdır.
College Board AP ve Öğretim Başkan Yardımcısı Treyor Packer: “Öğrencilerin ve öğretmenlerin kendi seçtikleri konulara derinlemesine odaklanmasını sağlayan AP Capstone programını sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu program öğrencilere çalışmalarını etkili bir biçimde, bireysel ve grup olarak yazma ve sunma yeteneklerini geliştirmeleri için harika fırsatlar sunmaktadır ve bu beceriler üniversitelerin öğrencilerinde aradıkları başlıca becerilerdir.”  
College Board, AP Capstone programını yüksek öğretim topluluğuyla iş birliği içinde öğrencilerin üniversite eğitimleri ve kariyerleri boyunca işlerine yarayacak becerileri uygulayabilmeleri için geliştirmiştir. Üniversiteler de programı desteklediklerini ifade etmiştir.

Michigan Üniversitesi kayıt yönetiminden sorumlu dekan yardımcısı Kedra Ishop: “Daha çok sayıda okul AP Capstone Programını sunduğu için heyecanlıyız. Bu iki derste öğretilen araştırma, iş birliği ve sunum becerilerinin öğrenciler için tüm akademik ve mesleki kariyerleri boyunca önemli olacağını düşünüyoruz.”

AP HAKKINDA
College Board’un Advanced Placement® Programı (AP®) istekli ve akademik açıdan hazır öğrencilerin üniversite seviyesinde çalışmalar yapmasını sağlamakta ve bu çalışmalar neticesinde henüz lisedeyken üniversite kredisi kazanma, bazı üniversite derslerinden muaf olma hakkı kazanma veya bunların her ikisini de kazanma fırsatı vermektedir.   Her biri zor bir sınav ile son bulan 38 AP dersi ile öğrenciler eleştirel düşünmeyi, sağlam argümanlar oluşturmayı ve bir konuyu birçok açıdan değerlendirmeyi öğrenirler. Bu beceriler öğrencileri üniversite eğitimine ve sonrasına hazırlayan becerilerdir. AP derslerini almış olmak üniversitedeki öğrenci kabul yetkililerine öğrencilerin kendileri için mevcut en zor müfredatı tamamladıklarını göstermektedir. Ayrıca, araştırmalar bir AP sınavından 3 veya üzerinde bir puan alan öğrencilerin üniversitede genellikle daha fazla akademik başarı elde ettiklerini ve AP dersi almayan öğrencilere göre akademik derece yapma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. AP öğretmenlerinin öğretim programları ABD’de bazı önde gelen yüksek okul ve üniversitelerdeki öğretim görevlileri tarafından değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır. AP sınavları üniversite öğretim görevlileri ve deneyimli AP öğretmenleri tarafından geliştirilmekte ve puanlanmaktadır. ABD’deki dört yıllık yüksek okul ve üniversitelerin çoğu başarılı AP Sınavı puanları için kredi, ders muafiyeti veya her ikisini de vermektedir - dünya çapında 3,800’den fazla kurum her yıl AP puanları almaktadır. Son on yılda, AP katılımı ve performans oranları neredeyse iki katına çıkmıştır. Mayıs 2018’de dünyada 22,612’den fazla devlet okulunu ve özel okulu temsil eden 2.8 milyon öğrenci 5.1 milyon AP Sınavına girmiştir.

 

 

 

TED İstanbul Koleji-2017